The Village

În ciuda diferenţelor de vârstă, rasă, cultură şi chiar stil de viaţă, locuitorii unei clădiri din Manhattan realizează că, cu cât viaţa lor se interseactează mai mult, cu atât legătura şi relaţiile lor devin mai complexe dovedind astfel că provocările şi greutăţile vieţii, asemeni bucuriilor şi momentelor frumoase sunt mai bine primite, împărtăşite şi rezolvate în familie, indiferent de forma în care vine aceasta.

Distribuţie: Michaela McManus, Moran Atias, Daren Kagasoff, Warren Christie, Frankie Faison, Lorraine Toussaint, Grace Van Dien, Jerod Haynes, Dominic Chianese


One thought on “The Village

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s