Chicago Med

Al doilea spin-off din seria Chicago creată de Dick Wolf, Chicago Med (Camera de gardă) urmăreşte haosul zilnic din cel mai nou spital din Chicago, în care se împletesc vieţile curajoşilor medici, asistente şi angajaţi care salvează vieţi. (via DIVA)


One thought on “Chicago Med

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s